مترجم تجاری میلان

(0)
قیمت (به یورو) 120 
 • مترجم و راهنمای تور
 • راهنمای تور
 • فارسی زبان
مترجم تجاری میلان |رزرو راهنمای فارسی زبان تور میلان با اجرای تورهای اختصاصی
مترجم تجاری میلان |رزرو راهنمای فارسی زبان تور میلان با اجرای تورهای اختصاصی
مترجم تجاری میلان |رزرو راهنمای فارسی زبان تور میلان با اجرای تورهای اختصاصی
مترجم تجاری میلان |رزرو راهنمای فارسی زبان تور میلان با اجرای تورهای اختصاصی

توضیحات

تور لیدر و مترجم تجاری میلان

اجرا استاندارد تور لیدر بازرگانی و مترجم تجاری میلان با راهنمای فارسی زبان با ارائه خدمات ترجمه توسط “مترجم همزمان” ساکن میلان، آشنا به امور بازرگانی و باسابقه همکاری با “اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا” و سایر سازمانهای رسمی ایرانی و ایتالیایی به جهت ترجمه همزمان جلسات تجاری و کاری و همراهی در نمایشگاه‌های تخصصی توسط یک راهنما فارسی زبان حرفه ای انجام می گردد.

با رزرو تور لیدر ایتالیا یا مترجم ایتالیا تنها نخواهید ماند. وجود راهنمای ایتالیا می تواند کیفیت سفر شما را ارتقاء دهد و با کمک او این کشور زیبا را حرفه ای تر بگردید و از سفر خود لذت ببرید.

نکات مهم:

 • لطفا دقت نمایید که تور شامل هزینه های حمل و نقل نحواهد بود و بر اساس درخواست شما می توان از تاکسی یا وسایل حمل و نقل عمومی استفاده شود که هزینه های تمام افراد همراه با لیدر توسط شما پرداخت خواهد بود.
 • لطفا دقت نمایید که هزینه ناهار شامل تور نمی باشد و هزینه ناهار راهنما نیز با شما خواهد بود.
 • شرایط فوق و برنامه تور به صورتی طراحی شده که هزینه های آن کاهش یابد اما در صورتی که درخواست تغییر در نحوه اجرا و خدمات داشته باشید قابل اجرا خواهد بود.
 • هزینه این تور با تعداد افراد ۱ تا ۲ نفر محاسبه شده که در صورت افزایش نفرات از ۳ تا ۸ نفر شامل ۳۰ درصد افزایش نرخ خواهد بود.
 • مدت زمات خدمات تا هشت ساعت در روز
 • هزینه‌های رفت و آمد به خارج از میلان جداگانه محاسبه میگردد.

تور لیدر مشابه دیگر در میلان:

تور لیدر شهرهای دیگر در ایتالیا:


0 دیدگاه
 • Position
 • Comfort
 • Price
 • Quality

بارگذاری بیشتر نقدوبررسی