تله کابین حیران

(0)
قیمت (به یورو)

توضیحات

تله کابین حیران

تماشای طبیعت در میان کوه و جنگل را در تله کابین حیران تجربه کنید.

  • روزهای کاری در صورت مساعد بودن شرایط جوی
  • از ساعت 8 صبح تا 10:00 شب

0 دیدگاه
  • Position
  • Comfort
  • Price
  • Quality

بارگذاری بیشتر نقدوبررسی