بولینگ شیراز

(0)
قیمت (به یورو)
  • ورزشی و تفریحی

توضیحات

بولینگ شیراز دارای بزرگترین سالن بولینگ کشور می باشد.

امکانات

  • 14 خط
  • 2 خط ویژه کودکان
  • سالن مجزا و ویژه بانوان

شرایط استفاده

  • برای حداکثر چهار نفر جهت یک خط ، کفش ، توپ و مربی
  • مدت زمان یک ساعت

0 دیدگاه
  • Position
  • Tourist guide
  • Price
  • Quality

بارگذاری بیشتر نقدوبررسی