(0)

غواصی کیش

کشف زیبایی های اعماق خلیج فارس با غواصی در جزیره کیش | مدت زمان 20 دقیقه

 12*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

جت اسکی کیش

سرعت و هیجان روی امواج را با جت اسکی کیش تجربه کنید. | مدت زمان 15 دقیقه

 8*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

اسکی روی آب با قایق کیش

سرعت، لذت وهیجان با اسکی روی آب کیش | مدت زمان 20 دقیقه

 9*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

بنانا کیش

هیجان و تفریح گروهی با بنانا کیش | مدت زمان 20 دقیقه

 0*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

فلای بورد کیش

جذابترین و مهیج ترین تفریحات آبی با فلای بورد کیش | مدت زمان 1 ساعت

 0*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

پاراسل کیش

بر فراز آبهای زیبای خلیج فارس با پاراسل کیش | مدت زمان 6 دقیقه

 9*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

اسکوتر غواصی کیش

دنیای زیر آب را با اسکوتر دریایی کشف کنید.

 0*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

کیبل اسکی کیش

لذت و هیجان در بزرگترین کیبل اسکی جهان |مدت زمان 1 ساعت

 0*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ماهیگیری تفریحی کیش

حس آرامش در سواحل زیبای کیش را با ماهیگیری تجربه کنید |مدت زمان 3 ساعت

 0*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

شاتل کیش

هیجان و سرعت در آبهای جزیره کیش |مدت زمان 15 دقیقه

 0*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

گشت با قایق تندرو کیش

هیجان روی موج های دریا را با قایق تندرو جزیره کیش تجربه کنید. | مدت زمان 20 دقیقه

 9*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

گشت با قایق بادبانی کاتاماران کیش

لذت و هیجان با قایق کاتاماران کیش | مدت زمان 30 دقیقه

 110*مجموع هزینه ها

جزئیات