(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه پکن به مرکز شهر (4 نفر)

انتقالی راحت با ترانسفر اختصاصی فرودگاه پکن به مرکز شهر | مدت زمان 1 ساعت

550.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه پکن به مرکز شهر (6 نفر)

انتقالی راحت با ترانسفر اختصاصی فرودگاه پکن به مرکز شهر | مدت زمان 1 ساعت

550.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر پکن

سفری خاطره انگیز با تور لیدر پکن | مدت زمان 8 ساعت

1,000.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر شانگهای

سفری خاطره انگیز با تور لیدر شانگهای | مدت زمان 8 ساعت

750.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر هانگژو

سفری خاطره انگیز با تور لیدر هانگژو | مدت زمان 8 ساعت

750.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر شی آن

سفری خاطره انگیز با تور لیدر شی آن | مدت زمان 8 ساعت

750.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر تیانجین

سفری خاطره انگیز با تور لیدر تیانجین | مدت زمان 8 ساعت

750.000*مجموع هزینه ها

جزئیات