(1)

تور لیدر پاریس

تور لیدر یا مترجم پاریس | فارسی زبان | 8 ساعته

130 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر استرازبورگ

سفری خاطره انگیز با تور لیدر استرازبورگ | مدت زمان 8 ساعت

100 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر کلمار

سفری خاطره انگیز با تور لیدر کلمار | مدت زمان 8 ساعت

100 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه اورلی پاریس (4 نفر)

سفری مطمئن با ترانسفر فرودگاه اورلی پاریس |مدت زمان 1 ساعت

72 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بیووایس پاریس (4 نفر)

سفری مطمئن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه پاریس | مدت زمان 90 دقیقه

155 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه شارل دوگل پاریس (4 نفر)

سفری مطمئن با ترانسفر فرودگاه پاریس |مدت زمان 1 ساعت

72 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(1)

تور لیدر پاریس

تور لیدر حرفه ای پاریس | مدت زمان 8 ساعت

110 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور فرانسه

تور ۷ شب و ۸ روز فرانسه | پرواز ایران ایر

990 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر پاریس

لیدر حرفه ای پاریس و راهنمای محلی پاریس | مدت زمان 8 ساعت

150 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر لیل

سفری خاطره انگیز با تور لیدر لیل | مدت زمان 8 ساعت

120 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

دیزنی لند پاریس

هیجان و لذت در پارک دیزنی لند پاریس | مدت زمان یک روز کاری

90 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

موزه لوور پاریس

تماشای عجایب تاریخ در موزه لوور فرانسه

35 *مجموع هزینه ها

جزئیات