(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه برگامو میلان به شهر (4 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه برگامو میلان |مدت زمان 45 دقیقه

110 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه برگامو میلان به شهر (6 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه برگامو میلان |مدت زمان 45 دقیقه

120 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه لیناته میلان به شهر (3 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه لیناته میلان |مدت زمان 20 دقیقه

57 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه لیناته میلان به شهر (6 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه لیناته میلان |مدت زمان 20 دقیقه

64 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه مالپنسا میلان به شهر (3 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه مالپنسا میلان |مدت زمان 45 دقیقه

106 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه مالپنسا میلان به شهر (6 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه مالپنسا میلان |مدت زمان 45 دقیقه

112 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

تور لیدر رم (راهنمای تور رم)

تور 8 ساعت رم با لیدر فارسی زبان رم

100 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

تور لیدر میلان

تور 8 ساعت میلان با لیدر فارسی زبان

120 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

تور لیدر بولونیا ایتالیا

تور لیدر و مترجم 8 ساعت در بولونیا ایتالیا

100 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

مترجم تجاری میلان

تور لیدر و مترجم تجاری میلان | مدت زمان 8 ساعت

120 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

تور لیدر فلورانس

سفری خاطره انگیز با تور لیدر فلورانس | مدت زمان 8 ساعت

100 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

تور لیدر تورین

سفری خاطره انگیز با تور لیدر تورین | مدت زمان 8 ساعت

70 *هزینه تقریبی

جزئیات