(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه برگامو میلان به شهر (4 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه برگامو میلان |مدت زمان 45 دقیقه

605.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه برگامو میلان به شهر (6 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه برگامو میلان |مدت زمان 45 دقیقه

670.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه لیناته میلان به شهر (4 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه لیناته میلان |مدت زمان 20 دقیقه

285.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه لیناته میلان به شهر (8 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه لیناته میلان |مدت زمان 20 دقیقه

355.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه مالپنسا میلان به شهر (3 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه مالپنسا میلان |مدت زمان 45 دقیقه

575.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه مالپنسا میلان به شهر (6 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه مالپنسا میلان |مدت زمان 45 دقیقه

615.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر رم (راهنمای تور رم)

تور 8 ساعت رم با لیدر فارسی زبان رم

570.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر میلان

تور 8 ساعت میلان با لیدر فارسی زبان

610.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر بولونیا ایتالیا

تور لیدر و مترجم 8 ساعت در بولونیا ایتالیا

650.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر و مترجم تجاری میلان

تور لیدر و مترجم تجاری میلان | مدت زمان 8 ساعت

725.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر فلورانس

سفری خاطره انگیز با تور لیدر فلورانس | مدت زمان 8 ساعت

445.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور ایتالیا

تور ۷ شب و ۸ روز ایتالیا | پرواز آلیتالیا

12,380.000*مجموع هزینه ها

جزئیات