(0)

تور ۵ ساعته میدان سرخ مسکو

تور بازدید از میدان سرخ مسکو | راهنمای فارسی زبان | ترانسفر رفت و برگشت | مدت 5 ساعت

350.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر مسکو (راهنمای تور)

راهنمای فارسی و روسی زبان مسکو | 8 ساعت

499.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر فرودگاه دوموده‌دوو مسکو (4 نفر)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه دوموده‌دوو مسکو | 4 نفر

400.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر فرودگاه ونوکووا مسکو (4 نفر)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه ونوکووا مسکو | 4 نفر

400.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر فرودگاه شرمتیوو مسکو (خودرو ۴ نفر)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه شرمتیوو مسکو | 4 نفر

400.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر سن پترزبورگ

سفری خاطره انگیز با تور لیدر سن پترزبورگ | مدت زمان 6 الی 8 ساعت

500.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر کازان

سفری خاطره انگیز با تور لیدر کازان | مدت زمان 8 ساعت

660.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور مسکو

تور 5 روزه مسکو | با پرواز ایر فلوت

3,399.000*مجموع هزینه ها

جزئیات