(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه پودونگ شانگهای به شهر (4 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه پودونگ شانگهای |مدت زمان 70 دقیقه

475.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر VIP فرودگاه پودونگ شانگهای به شهر (3 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه پودونگ شانگهای |مدت زمان 70 دقیقه

835.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه پودونگ شانگهای به شهر (6 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه پودونگ شانگهای |مدت زمان 70 دقیقه

525.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه ناریتا توکیو به شهر (6 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه ناریتا توکیو |مدت زمان 73 دقیقه

1,970.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر پکن

سفری خاطره انگیز با تور لیدر پکن | مدت زمان 8 ساعت

1,000.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر شانگهای

سفری خاطره انگیز با تور لیدر شانگهای | مدت زمان 8 ساعت

750.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر هانگژو

سفری خاطره انگیز با تور لیدر هانگژو | مدت زمان 8 ساعت

750.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر شی آن

سفری خاطره انگیز با تور لیدر شی آن | مدت زمان 8 ساعت

750.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر تیانجین

سفری خاطره انگیز با تور لیدر تیانجین | مدت زمان 8 ساعت

750.000*مجموع هزینه ها

جزئیات