(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه پودونگ شانگهای به شهر (4 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه پودونگ شانگهای |مدت زمان 70 دقیقه

 96*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر VIP فرودگاه پودونگ شانگهای به شهر (3 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه پودونگ شانگهای |مدت زمان 70 دقیقه

 160*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه پودونگ شانگهای به شهر (6 نفر)

سفری با خیال راحت و بدون استرس با ترانسفر اختصاصی فرودگاه پودونگ شانگهای |مدت زمان 70 دقیقه

 106*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر پکن

سفری خاطره انگیز با تور لیدر پکن | مدت زمان 8 ساعت

 140*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر شانگهای

سفری خاطره انگیز با تور لیدر شانگهای | مدت زمان 8 ساعت

 130*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر هانگژو

سفری خاطره انگیز با تور لیدر هانگژو | مدت زمان 8 ساعت

 130*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر شی آن

سفری خاطره انگیز با تور لیدر شی آن | مدت زمان 8 ساعت

 130*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر تیانجین

سفری خاطره انگیز با تور لیدر تیانجین | مدت زمان 8 ساعت

 130*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر نانجینگ

سفری خاطره انگیز با تور لیدر نانجینگ | مدت زمان 8 ساعت

 130*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

دیزنی لند شانگهای

هیجان و لذت در پارک دیزنی لند شانگهای | مدت زمان یک روز کاری

 90*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

موزه مادام توسو استانبول

بازدید از تندیس های مومی در موزه مادام توسو استانبول

 20*مجموع هزینه ها

جزئیات