(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه سنگاپور (3 نفر)

سفری درکمال آرامش و امنیت با ترانسفر فرودگاه سنگاپور |مدت زمان 30 دقیقه

55 *هزینه تقریبی

جزئیات

(0)

موزه مادام توسو استانبول

بازدید از تندیس های مومی در موزه مادام توسو استانبول

20 *هزینه تقریبی

جزئیات