(0)

تور ۵ ساعته میدان سرخ مسکو

تور بازدید از میدان سرخ مسکو | راهنمای فارسی زبان | ترانسفر رفت و برگشت | مدت 5 ساعت

 150*مجموع هزینه ها

جزئیات

(1)

تور لیدر مسکو

راهنمای فارسی و روسی زبان مسکو | 8 ساعت

 80*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر استانبول

تور لیدر استانبول به صورت ۲۴ ساعته

 73*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر رم (راهنمای تور رم)

تور 8 ساعت رم با لیدر فارسی زبان رم

 100*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر بروکسل

راهنمای فارسی زبان بروکسل بلژیک| 6 ساعت

 120*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر میلان

تور 8 ساعت میلان با لیدر فارسی زبان

 120*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر بولونیا ایتالیا

تور لیدر و مترجم 8 ساعت در بولونیا ایتالیا

 100*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر دوسلدورف

تور لیدر یا مترجم دوسلدورف | فارسی زبان | 8 ساعته

 100*مجموع هزینه ها

جزئیات

(1)

تور لیدر بارسلون

تور لیدر یا مترجم بارسلون | فارسی زبان | 8 ساعته

 110*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر آمستردام

تور لیدر یا مترجم آمستردام | فارسی زبان | 8 ساعته

 110*مجموع هزینه ها

جزئیات

(1)

تور لیدر پاریس

تور لیدر یا مترجم پاریس | فارسی زبان | 8 ساعته

 130*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر و مترجم تجاری میلان

تور لیدر و مترجم تجاری میلان | مدت زمان 8 ساعت

 120*مجموع هزینه ها

جزئیات