(0)

ترانسفر فرودگاه ازمیر به شهر ازمیر (۶ نفره)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه ازمیر به هتل های ازمیر یا بالعکس (۶ نفره)

 37*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر فرودگاه ازمیر به کوش آداسی یا بالعکس (۶ نفره)

ترانسفر فرودگاه ازمیر به کوش آداسی یا بالعکس (۶ نفره)

 72*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر استانبول

تور لیدر استانبول به صورت ۲۴ ساعته

 73*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر مرسین

سفری خاطره انگیز با تور لیدر مرسین | مدت زمان 8 ساعت

 70*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر آنتالیا

سفری خاطره انگیز با تور لیدر آنتالیا | مدت زمان 8 ساعت

 30*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر ازمیر

سفری خاطره انگیز با تور لیدر ازمیر | مدت زمان 8 ساعت

 70*مجموع هزینه ها

جزئیات